Natur/Teknik

Træer og fotosyntese

Undersøg fotosyntese.

Undersøg fotosyntese ude og inde.

Lev i skoven

Lev i skoven.

Det er en menneskeret at kunne overleve i naturen. At vide, hvordan man tænder et bål, bygger en bivuak og finder noget spiseligt. Tag klassen med ud og sov i en skov tæt på.

Træer i kunst og eventyr

Træer i kunst og eventyr.

Undersøg træer i kunst, religion og litteratur.

Træer og fugle

Undersøg fugle.

Byg fuglekasser i natur/teknologi. Sæt dem op - og studer livet i kasserne.

Fødekæder i skoven

Undersøg fødekæder og økologi i skoven.

Undersøg skovens fødekæder og lær om skoven som økosystem.

Se på blomster

Undersøg forårsblomster.

Lær skovens forårsblomster at kende - i skoven.

Træer om vinteren

Børn og Træer. Kapitel 13. Elevbog 4. - 6. klasse.

Hvorfor taber løvtræerne deres blade, mens nålene beholder deres? Undersøg træer i vinterskoven.

Fæld et træ - og se på ved

Fæld et træ - og se på ved.

Klassen lærer om skovbrug. Eleverne fælder et træ, de undersøger det friske ved - og arbejder historisk med årringe.

Træer, blade og mangfoldighed

Undersøg træernes blade.

Undersøg træernes blade - og lav et bladherbarium til klassen. Lær også om biologisk mangfoldighed - og undersøg biodiversitet.

Træernes blomster

Undersøg en blomst.

Find og studer træernes blomster - og undersøg hvordan de bliver bestøvet.

Sider

Abonnér på RSS - Natur/Teknik