Natur/Teknik

Sigtdybde i rensedammen

Undersøg den økologiske tilstand af en rensedam ved at undersøge sigtdybden.

Rumfang og regnvand

Opgaven er god til at repetere eller supplere undervisningen i begrebet rumfang og bruge jeres viden til at regne på nedbørsmængder.

Plan B

Undersøg, hvad der sker, når et klimatilpasningsanlæg flyder over.

Nedsivning af regnvand – partikel størrelser

Mål på nedsivningsevnen af forskellige jordtyper ved skolen. Nedsivningsevnen sammenholdes med jordtypernes bestanddele.

Modellering af den permeable belægning

Undersøg mulige materialer til at opbygge et underjordisk vandreservoir og lav efter besøg på et rigtigt anlæg, en model af en permeabel belægning.

Klimatilpasning

Find her en række opgaver lavet til at arbejde med klimatilpasning og naturfaglighed ude på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Det tørre bassin renser regnvand

Undersøg det tørre bassins rensende effekt via prøver fra et virkeligt anlæg samt test af en hjemmelavet model.

Befæstede arealer og afløbsmængder

Eleverne undersøger et lokalt område og udarbejder bud på klimatilpasning.

Dyrelivet i rensedammen

Dyrelivet i rensedammen er et undervisningsforløb hvor dyrelivet i en rensedam benyttes som undersøgelsesmetode til vurdering af vandkvalitet.

Livstræer

Tag på besøg i en statsskov og find store, gamle eller specielle træer, og udpeg dem som Livstræer.

Sider

Abonnér på RSS - Natur/Teknik