4. - 6. klasse

Hulebyg - leg og læring i et praktisk projekt

Brug nogle skoledage, eller en temauge, på at bygge huler med elever på mellemtrinnet. Udover design og håndværk er der også fokus på samarbejdsevner og personlige kompetencer.

Dissekering af fisk. Fra byttedyr til tilberedt måltid

I skal dissekere fisk, have en faglig snak om fisk/hvaler, samt tilberede et måltid med udvalgte krydderier til resten af holdet

Saml skrald langs kysten, og lav land art

Saml skrald langs kysten, og brug det til at lave noget visuelt, for at sætte fokus på problemerne med eksempelvis plastik i havene.

Kystens mad

I skal finde spiselige planter ved kysten, samt tilberede nogle af disse.

Karakteristik af storbyens teenagere

Eleverne arbejder med samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed. De skal undersøge karakterer i byrummet og skabe en fiktiv fortælling ud fra deres iagttagelser.

Lyrik og rum

Lyrik og rum. Delt undervisningsforløb via Skoven i Skolens kort.

Gennem fortolkning af digtet "Den sidste gang gennem byen" skal eleverne få lydene fra byen til at spille sammen med Dan Turèlls lyrik.

Dogme-sport i skoven

Undervisningsforløbet tilsigter, at eleverne anvender uderummets ressourcer i forbindelse med at skabe lege/øvelser.

Mosen

Her kan du læse om mosen - lavmosen og højmosen - om natur, miljø og folketro.

Mosens tørv og livet derude

Lejrplads.

Undersøg mosens tørv. I skal bruge en mose I må grave i - og også gerne et bålsted, hvor I må koge mosegrød.

Ferskvand - Undersøg livet i sø og å

Undersøg hvilke dyr og planter, som lever i det ferske vand. De fortæller en masse om vandets tilstand.

Sider

Abonnér på RSS - 4. - 6. klasse