7. - 9. klasse

Spejder på skemaet

En inspirationsguide til samarbejder mellem spejdergrupper og den nye folkeskole.

Skovparkour

Lav parkour i naturen. Foto: Skovskolen.

Find små film og ideer til parkour i naturen. For undervisere i idræt og udeliv.

Fisketur

Tag klassen med på fisketur.

Tag med ud og fisk - med klassen. Fisk i sø og å, ved fjorden eller ved kysten.

Udeforløb i Skive Kommune

SkiveDNA: Her kan du finde link til en række undervisningsforløb i Skive Kommune.

Strand og bølger

Strandens planter - marehalm og den hvide, den grønne og den grå klit.

Undersøg stranden og lav et tværprofil. Undersøg planterzoner, bølger og strandens sten. Geografi, biologi og fysik/kemi ved havet.

Dansk og historie i København

Gammel Strand.

Besøg København med klassen. Oplev Rundtårn, Statens Museum for Kunst og tag på en kanalrundfart - og arbejd med 3 skriftlige genrer i dansk og historie.

Sten på stranden

Lær de almindelige sten i Danmark at kende - og undersøg, hvordan de er dannet.

Vandløbsbiologi

Tre elever måler vandløbet op.

Undersøg livet og økologien i et vandløb. Lær dyr og planter at kende - og undersøg deres tilpasninger til livet i det strømmende vand.

Byg en bro over åen

Hvor langt er der over åen? Det kan I måle.

Eleverne bruger ensvinklede trekanter til at beregne længder, der ikke kan måles direkte - fx afstanden over en sø eller å, som skal bruges, hvis man vil bygge en bro.

Welcome to My City

Fordyb jer - og fortæl elever i andre lande om jeres by.

I grupper fordyber eleverne sig i deres by. De skal interviewe en lokal og filme deres oplæg samt samtale med en opponentgruppe. Forløbet foregår på engelsk.

Sider

Abonnér på RSS - 7. - 9. klasse