7. - 9. klasse

Lejrtur

Lejrtur med mad over bål. Tegning: Eva Wulff.

En lejrtur på to dage. Første dag med fokus på bevægelse og udholdenhed. Anden dag med fokus på lege. Overnatning i bivuak eller telt.

Orienteringsløb, kort og kompas

Tag på orienteringsløb med kort og kompas.

Find en række ideer og øvelser til orienteringsløb med brug af kort og kompas. Forløbet kan bruges i idræt, natur/teknologi og geografi.

Lys i skoven

Lys på bøgeblade.

Eleverne skal undersøge lysets betydning for træers og andre planters vækst – og lære fotosyntesen at kende.

Kvælstof i skoven

Kvælstofs kredsløb. Tegning: Eva Wulff.

Arbejd med kvælstofs kredsløb i skoven.

Skovbunden

Undersøg jordbundens kemi. Tegning: Eva Wulff.

Undersøg skovbundens lagdeling, surhedsgrad og humusindhold.

Den første hugst

Tynd ud i en ung bevoksning.

I en skov skal træerne tyndes ud. Regn på det.

Hvor meget træ er der i en træstak

Beregn hvor mange rummeter træ der er i en træstak. Tegning: Eva Wulff.

Mål en træstak op, og beregn hvor mange rummeter træ der er (træ + luft) og hvor mange kubikmeter rent træ der er.

Fødekæder i skoven

Havesnegl. Foto: Malene Bendix.

Undersøg fødekæderne i en bøgeskov, ved at se på gnav på grønne og visne blade - og på de organismer der gnaver.

Ude i al slags vejr

Klæd dig efter vejret.

Eleverne lærer at iagttage, måle og aflæse vejret, og at klæde sig efter det, når de færdes i naturen.

Jordbund og planteliv i bøge- og egeskove

Efterår i bøgeskoven.

Eleverne iagttager og undersøger sammenhængen mellem træer, jordbund, lys og plantesamfund i en bøgeskov og en egeskov.

Sider

Abonnér på RSS - 7. - 9. klasse