7. - 9. klasse

Næringsstoffer i rensedammen

Målet for øvelsen er at vurdere rensedammens økologiske tilstand, ved at måle på næringsstofferne og vurdere om regnvandet bliver renere gennem rensedammen.

Plan B

Undersøg, hvad der sker, når et klimatilpasningsanlæg flyder over.

Nedsivning af regnvand – partikel størrelser

Mål på nedsivningsevnen af forskellige jordtyper ved skolen. Nedsivningsevnen sammenholdes med jordtypernes bestanddele.

Nedsivning af regnvand – nedsivningsbassin

Nedsivning af regnvand – nedsivningsbassin er et forløb hvor elever skal undersøge nedsivningsevnen i jorden på et rigtigt nedsivningsanlæg og regne på hvor meget regnvand anlægget kan håndtere i en skybruds situation.

Modellering af den permeable belægning

Undersøg mulige materialer til at opbygge et underjordisk vandreservoir og lav efter besøg på et rigtigt anlæg, en model af en permeabel belægning.

Kanal reservoirstørrelse og vandføring

Opmåling af en regnvandskanal fulgt af beregning af dens vandførende evne og evne til at håndtere store regnskyl.

Klimatilpasning

Find her en række opgaver lavet til at arbejde med klimatilpasning og naturfaglighed ude på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Gennemtrængelige belægninger

Test en permeabel belægning for dens evne til at nedsive regnvand og udregn dens kapacitet.

Det tørre bassin renser regnvand

Undersøg det tørre bassins rensende effekt via prøver fra et virkeligt anlæg samt test af en hjemmelavet model.

Befæstede arealer og afløbsmængder

Eleverne undersøger et lokalt område og udarbejder bud på klimatilpasning.

Sider

Abonnér på RSS - 7. - 9. klasse