7. - 9. klasse

Jordbund, dyr og planter

Skovbund med svampe.

Naturundersøgelse af jordbund, dyr og planter.

Naturkvalitet i skoven

Kig op i bøgeskoven.

Undersøg skovens naturkvalitet - et mål for et naturområdes biodiversitet og klimarobusthed.

Elevernes egne naturundersøgelser

Undersøg naturen.

Undersøg naturen - og afprøv den naturfaglige metode.

Vandløb - undersøg liv og kvalitet

Undersøg et vandløb.

Vandløbsundersøgelse for de ældste elever. Fang dyr. Undersøg vandløbet. Bestem forureningsgrad.

Julekurv af karton

Julekurv - se her, hvordan du folder den.

Klip og fold en julekurv af karton - og fyld den med julegodter.

Sangkrig

En sangkonkurrence!

Fuglekasino

Skovskade - skovens politibetjent.

Fuglekasino: Skabelon til et løbe- og vidensspil i naturen. Du laver selv spørgsmål, så de passer til klasse, årstid og tema.

Historiske spor i det københavnske byrum

Undervisningsforløb indsendt af brugerne: Historiske spor i det københavnske byrum.

Filmforløb med fokus på: Historie er overalt omkring os. Kreativitet og bevægelse i historie. Opgør med det teksttunge historiefag. Forståelse for erindringssteder.

Pandebrød

Tusindfryd kan du putte i pandebrød.

Bag små brød på en pande over bål.

Naturfag i Naturen

Ikon for Naturfag i Naturen.

Her finder du en masse ideer til Naturfag i Naturen. Ud med natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi.

Sider

Abonnér på RSS - 7. - 9. klasse