Lærere

Nordisk netværk för utomhuspedagogik

Udeskoledrenge fra Odarslöv skole i Lund.

Et nordisk udviklingsnetværk om udeundervisning.

Hvordan etablerer du udeskole ?

Udeskolebørn fra Syvstjerneskolen i Værløse bygger en bro.

Gode råd til de praktiske rammer om udeskole: ressourcer, mål, parter, klasseværelser, hjælpere, adgangsregler mm.

Nærmiljøet som klasserom - Uteskole i teori og praksis

Lejrplads på Gl. Ry skole.

Arne Nikolaisen Jordets bibel fra 1998, der præsentere de norske tanker om udeskole og samler teorier og praksis bag ideen.

Fra cykelbarometer til tarzanjungle

Fra forsiden af rapporten "Fra cykelbarometer til tarzanjungle".

Et idékatalog om fysiske rammer, der fremmer bevægelse i byen.

Børn og unge - fysisk aktivitet, fitness og sundhed

Foto fra forsiden af Sundhedsstyrelsens rapport.

Lægerne Bengt Saltin og Bente Klarlund Pedersen skriver om udviklingen i børn og unges fysiske aktivitet gennem de sidste 50 år - og de konsekvenser det har.

Landscape as playscape

Børn fra Gl. Rye skole leger Bro Bro Brille i udeskole.

Legelandskabets betydning for 5 - 7 årige børns udvikling af motorik, balance og koordination.

Utepedagogik i teori og praktik

Udeskolebørn fra Gl. Rye skole.

En kort artikel om Elisabeth Hurtigs Masters-afhandling om udeskole ved Greenwich Universitet i 2002.

Udeskole i Finland

Flag Finland.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Finland. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Udeskole på Island

Flag Island

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Island. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Udeskole i Litauen

Det lithauske flag.

En oversigt over netværk, dvs. mennesker og organisationer, der arbejder med udeskole i Litauen. Oversigten er ikke fuldstændig - og opdateres løbende.

Sider

Abonnér på RSS - Lærere