Lærere

The childhood factor

Udeskoledreng fra Rødkilde skole skriver dagbog.

Nyt engelsk forskningsprojekt viser, at voksne brugere af natur har mange barndomsoplevelser i naturen.

Children and nature 2008

Udeskolebørn fra Svendborg måler bredden af en å. Foto: Simon Høegmark.

A report on the movement to reconnect children to the natural world (USA).

Udeskole, fysisk aktivitet og sundhed

Der er mulighed for masser af bevægelse i udeskole.

Ny norsk forskning på udeskole, kondi og sundhed viser, at udeskolebørn bevæger sig mere og får pulsen op.

Resolution om udeskole i Norden og Baltikum 2008

Børn undersøger livet i en sø.

Læs opfordringer fra deltagerne på nordisk-baltisk udeskolekonference på Brandbjerg Højskole den 24. - 25. januar 2008.

Udeundervisning i folkeskolen

Udeskolepiger fra Rødkilde skole.

Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000 - 2003.

Utomhuspedagogikens fremfart i skolan

Svenske udeskolebørn.

Et svensk studie af lærernes oplevelser af utomhuspædagogik

Litteratur om udeskole

Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye Skole. Foto: Martin Einfeldt.

Her er en liste med relevant litteratur om udeskole og udeundervisning.

Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen

Forside af "Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen".

Inspirerende bog om ude-undervisning i Naturklassen på Rødkilde skole.

Nordisk netværk for miljøpædagogik

Udeskolegryde.

Et tværvidenskabeligt netværk om miljø- og utomhuspædagogik og bæredygtig udvikling

Når læreren tager skolen ud af skolen

Rapportens forside.

Find ph.d. afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet af Trine Hyllested, lektor ved Holbæk Seminarium og naturvejleder.

Sider

Abonnér på RSS - Lærere