Lærere

Udeskolenetværk i Øresundsregionen

Udeskole på Odarslöv skola i Sverige.

Svensk-dansk netværk på tværs af Øresund.

The childhood factor

Udeskoledreng fra Rødkilde skole skriver dagbog.

Nyt engelsk forskningsprojekt viser, at voksne brugere af natur har mange barndomsoplevelser i naturen.

Children and nature 2008

Udeskolebørn fra Svendborg måler bredden af en å. Foto: Simon Høegmark.

A report on the movement to reconnect children to the natural world (USA).

Udeskole, fysisk aktivitet og sundhed

Der er mulighed for masser af bevægelse i udeskole.

Ny norsk forskning på udeskole, kondi og sundhed viser, at udeskolebørn bevæger sig mere og får pulsen op.

Resolution om udeskole i Norden og Baltikum 2008

Børn undersøger livet i en sø.

Læs opfordringer fra deltagerne på nordisk-baltisk udeskolekonference på Brandbjerg Højskole den 24. - 25. januar 2008.

Udeundervisning i folkeskolen

Udeskolepiger fra Rødkilde skole.

Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000 - 2003.

Utomhuspedagogikens fremfart i skolan

Svenske udeskolebørn.

Et svensk studie af lærernes oplevelser af utomhuspædagogik

Litteratur om udeskole

Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye Skole. Foto: Martin Einfeldt.

Her er en liste med relevant litteratur om udeskole og udeundervisning.

Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen

Forside af "Skolen i Skoven - Hjerne, krop og læring i naturen".

Inspirerende bog om ude-undervisning i Naturklassen på Rødkilde skole.

Nordisk netværk for miljøpædagogik

Udeskolegryde.

Et tværvidenskabeligt netværk om miljø- og utomhuspædagogik og bæredygtig udvikling

Sider

Abonnér på RSS - Lærere