Gymnasium

Måling af P og N i rensedammen

Målet for øvelsen er at vurdere rensedammens økologiske tilstand, ved at måle på næringsstofferne og vurdere om regnvandet bliver renere gennem rensedammen.

Indikatordyr og vandkvalitet

Dyrelivet i rensedammen er et undervisningsforløb hvor dyrelivet i en rensedam benyttes som undersøgelsesmetode til vurdering af vandkvalitet.

Tilpasning til periodevise oversvømmelser

Undersøg kanterne af en rensedam og se på plantetilpasninger til vand og land.

Salinitet i rensedammen

Undersøg om rensedammen har en beskyttende effekt vandmiljøet ift. udledning af salt fra vejvand om vinteren.

Iltforhold i rensedammen

Ved at måle iltindholdet langs rensedammen med en iltsensor, vurderer eleverne rensedammens regnvandsrensende effekt.

Dimensionering af bassin

Undersøg om jeres lokale regnvandsbassin kan holde til alt det regnvand der falder på oplandet.

Klimatilpasning

Find her en række opgaver lavet til at arbejde med klimatilpasning og naturfaglighed ude på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Livstræer

Tag på besøg i en statsskov og find store, gamle eller specielle træer, og udpeg dem som Livstræer.

Vandløbsbiologi

Tre elever måler vandløbet op.

Undersøg livet og økologien i et vandløb. Lær dyr og planter at kende - og undersøg deres tilpasninger til livet i det strømmende vand.

Søens liv og økologi

Undersøg søens liv og økologi.

Undersøg livet og økologien i en sø. Søen kan undersøges fra land, fra broer eller fra en båd.

Sider

Abonnér på RSS - Gymnasium