Gymnasium

Naturkasino om takt og tone i naturen

Lær naturens færdselsregler at kende.

Hvad må I - og hvad må I ikke i naturen. Lær naturens færdselsregler med et spil naturkasino.

Biodiversitet

Undersøg biologisk mangfoldighed i en å.

Undersøg biodiversitet og leg med ø-biogeografi.

Havmiljø og iltsvind

Udeskolepiger måler iltindhold i havnevandet.

Klassen arbejder eksperimentielt med havmiljø og iltsvind i hav og laboratorium.

Fysik og matematik i vandløbet

Mål vandløbets hældning - med en haveslange

Find 9 ideer til måling af et vandløbs strømhastighed, vandføring, dybde, fald, energi.

Navigationsleg

Bane.

Elever guider hinanden igennem en bane med kort og kompas i hold.

Klimafilm

Et træ, en illustration fra filmen "A convenient truth"

Film og klimaforandringer, træ og træer.

Så dine egne skovtræer

Træet starter som en lille spire

Læs om, hvordan du samler frø fra skovens træer, sår dem og får dem til at spire.

Pas på træerne - generne forsvinder

Undersøg skov og træ i gymnasiet.

Lærervejledning til gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder".

Forløb 5: Genetisk bæredygtighed

Ask i blomst.

Lær om træernes bestøvning - og om deres genetiske bæredygtighed.

Forløb 4: Frø og frugter hos træer og buske

Slåen - en lille busk med stenfrugter som små blommer.

Find frugter og frø af træer og buske, og lær dem og deres spredningsbiologi at kende. Så evt. træfrø.

Sider

Abonnér på RSS - Gymnasium