Skov

Kvælstof i skoven

Kvælstofs kredsløb. Tegning: Eva Wulff.

Arbejd med kvælstofs kredsløb i skoven.

Skovbunden

Undersøg jordbundens kemi. Tegning: Eva Wulff.

Undersøg skovbundens lagdeling, surhedsgrad og humusindhold.

Den første hugst

Tynd ud i en ung bevoksning.

I en skov skal træerne tyndes ud. Regn på det.

Hvor meget træ er der i en træstak

Beregn hvor mange rummeter træ der er i en træstak. Tegning: Eva Wulff.

Mål en træstak op, og beregn hvor mange rummeter træ der er (træ + luft) og hvor mange kubikmeter rent træ der er.

Fødekæder i skoven

Havesnegl. Foto: Malene Bendix.

Undersøg fødekæderne i en bøgeskov, ved at se på gnav på grønne og visne blade - og på de organismer der gnaver.

Ude i al slags vejr

Klæd dig efter vejret.

Eleverne lærer at iagttage, måle og aflæse vejret, og at klæde sig efter det, når de færdes i naturen.

Jordbund og planteliv i bøge- og egeskove

Efterår i bøgeskoven.

Eleverne iagttager og undersøger sammenhængen mellem træer, jordbund, lys og plantesamfund i en bøgeskov og en egeskov.

Smådyr i skoven

Sommerfuglen Aurora lever på løgkarse i skoven. Foto: Morten D. D. Hansen.

Sammenlign smådyr, der lever i og under træerne i forskellige skovtyper.

Plantelivet i skoven

Skovlys.

Eleverne undersøger planteliv og biodiversitet i forskellige skovtyper - og lærer hvilke faktorer, der giver et varieret planteliv.

Skovens skjulte historier

På vej ned i Helvedeskedlen i Bidstrupskovene.

Find sagn, myter og fortællinger, der er knyttet til den lokale skov. Forbered og opfør små skuespil i skoven baseret på historierne.

Sider

Abonnér på RSS - Skov