By og kultur

Træindustri

Man kan lave møbler af træ.

Hvad bliver træet til når det er fældet? Hvem arbejder med det – og hvor mange?

Taks (Taxus baccata)

Tegning af et takstræ.

Her kan du læse en masse om taks. Om biologi, skovbrug, brug af træet, historie og historier.

Svind

Når træ tørrer trækker det sig sammen. Det kalder man svind. Hvorfor svinder træ?

Styrke

Træ er stærkt - og ikke lige til at rive fra hinanden.

Noget træ er stærkere end andet. Her kan du læse lidt om træs styrke.

Spånplade

Tegning der viser, hvordan en spånplade bliver lavet.

Her kan du læse hvad spånplade er – og hvordan man fremstiller det og bruger det.

Snegle

Foto af et sneglehus fra en kratsnegl.

Her kan du læse om snegle

Regnorm

Tegning af en regnorm.

Her kan du læse om regnormens liv

Ræv (Vulpes vulpes)

Her er en rævehvalp.

Her kan du læse om ræven. Om hvordan den ser ud, hvad den spiser, om dens unger, om rævejagt mm.

Rum-vægt (massefylde)

Træ kan have forskellige massefylde

Et stykke træs rumvægt fortæller noget om hvor tungt det er i forhold til hvor meget det fylder.

Møbelplader

Bloklimet møbelplade

Her kan du læse om møbel-plade. Det er træplader, der er lavet af en masse små lister.

Sider

Abonnér på RSS - By og kultur