Udeskole: Tversted Skole

På Tversted Skole er der udeskolen for indskolingen hver onsdag året rundt. De ældste fra Tversted Børnehave deltager i et brobygningsforløb efter påskeferien.

En lille frø i børnehænder.

Udeskole
I 2000 startede Udeskolen på Tversted Skole som et tværfagligt projekt for bh.kl og 1. kl i efteråret og foråret. De ældste fra Tversted Børnehave blev koblet på i forårsperioden. Udeskolen har siden udviklet sig til, at hele indskolingen deltager året rundt hver onsdag. Fagene natur/teknik, idræt og dansk indgår i dagen.

Hvor
Udeskolen har base i en Udeskoleskov et stykke fra skolen. Udeskoleskoven ligger op ad et stadion med fodboldbaner, tennisbaner, Beach volley bane og mulighed for atletik ( løb, spring og kast ) Der er adgang til toilet i et klubhus. Tversted Strand, Tversted Klitplantage og Præsteskoven i Tversted benyttes også til udflugtsmuligheder for læringsaktiviteter. Gårdbesøg og besøg på dyrskue indgår også i årsplanen.

Transport
Børn og voksne går til Udeskoleskoven. Der er investeret i trækvogne/cykeltrailere til at fragte lupper, naturbøger, insektkort, idrætsgrej mm.

Tovholder
Skoleleder Susanne Jacobsen er tovholder på projektet.

Institution

Tversted Skole
Skolevej 13, tversted
9881 Bindslev
72334310
sindalskole@hjoerring.dk
www.tversted-skole.skoleintra.dk

Kontaktperson

Susanne Jacobsen
72334310
sindalskole@hjoerring.dk

Kolofon

Foto: Carsten Lysholt