Udeskole: Rinkenæs Skole

Her kan du læse om udeskole på Rinkenæs Skole.

Beskrivelse

Detaljer om udeskole i 2014:

 • Hvor lang tid har skolen arbejdet med udeskole i 2014: 9 år.
 • Hvor mange klasser arbejder med udeskole i 2014: 0. klasse - i alt 1 klasse.
 • Hvor mange lærere arbejder med udeskole i 2014: 2 pædagoger.
 • Hvor ofte er I ude: 1 dag hveranden uge.
 • Hvilke fag indgår i udeskolen: Natur/teknik, idræt og bevægelse.
 • Hvordan er skolen beliggende: Landsby, 50 meter til grønt område.
 • Inddrages kulturinstitutioner i udeskole i 2014: Ja.
 • Er udeskole en integreret del af årsplanen: Ja.
 • Indgår udeskole i skolens vision: Nej.

 

Baggrund

Skolen er registreret som udeskole i foråret 2014 i forbindelse med en delundersøgelse af projektet ”Udvikling af Udeskole (UaU)”, som blev gennemført for Undervisningsministeriet og Miljøministeriet af Niels Ejbye-Ernst (VIAUC) og Peter Bentsen (Steno Diabetes Center)

Undersøgelsen bygger på rundringning i perioden 05.05-30.06.14 til samtlige 1353 folkeskoler og 549 frie skoler – og telefoninterview med ledere. Undersøgelsen viste, at i alt 344 skoler arbejder med udeskole ud fra forskernes afgrænsning af udeskolebegrebet, som ses nedenfor. Heraf er 241 folkeskoler og 103 frie skoler. Undersøgelsen bygger på en tidligere lignende undersøgelse fra 2007, hvor Peter Bentsen  viste, at 290 skoler arbejdede med udeskole på det tidspunkt.

Afgrænsning og definition af udeskole i 2014-undersøgelsen:
Udeskole er i denne undersøgelse undervisning, der foregår regelmæssigt udenfor klasselokalet som en integreret del af årsplanen.

Eksempler:

 • Det er ikke udeskole, at en klasse tager på lejrskole.
 • Det er ikke udeskole, at klasser får lejlighed til at bevæge sig i omgivelserne.
 • Det er udeskole, hvis en klasse bliver undervist ude ca. ½ dag om ugen igennem året – også selv om det ikke foregår i et par vintermåneder, hvor regelmæssigheden er noget mindre.
 • Det er udeskole, hvis en klasse regelmæssigt (se nedenfor) flytter undervisningen i nærområdet, i bymiljøet og i de nærliggende grønne områder.

Udeskole er en integreret del af årsplanen, dvs. at læreren (eksplicit) har overvejet hvad, hvorfor, hvordan og i hvilken faglig sammenhæng udeskole bidrager til elevernes læring i de faglige sammenhænge, hvor undervisningen foregår i ”det udvidede klasserum”.

Regelmæssigt (er i undersøgelsen defineret som minimum en halv dag hver anden uge året rundt). I undersøgelsen arbejdes med følgende kategorier: ½ dag hver anden uge - 1 dag hver anden uge - ½ dag hver uge- 1 dag hver uge – mere.

Udenfor klasselokalet: skolens arealer, nærområde (skolens omgivelser), kulturinstitutioner, naturen (kulturlandskabet), naturskoler, museer, virksomheder osv.

Institution

Rinkenæs Skole
Stenvej 10
6300 Gråsten
74650244
rinkenaesskole@sonderborg.dk

Kontaktperson