Hvad er undervisningsforløb ?

Undervisningsforløb er faglige udeforløb, der er skrevet for lærere og andre voksne, som arbejder ude med skolebørn. Læs mere her.

Udeskolepige.

Undervisningsforløb til udeskole og udeundervisning

Her kan du finde flere hundrede ude-undervisningsforløb for alle fag og alle klassetrin, alle årstider – og de fleste natur- og kulturtyper. De er udviklet af lærere, naturvejledere, læreruddannere, Undervisningsministeriets fagkonsulenter og andre kloge folk – i samarbejde med Skoven i Skolen. De kan bruges til faglig udeundervisning en gang imellem – eller til regelmæssig udeskole en gang om ugen. Du bestemmer selv.

Undervis ude i skov, ved strand, i å, i by og i det åbne land

Skoven i Skolen startede i 1999 med at udvikle ude-undervisningsforløb for skov – og derfor vil du finde en del forløb, hvor skoven er læringsarena. Mange af de forløb kan du oversætte og bruge i andre natur- og kulturtyper. De sidste år har vi indsamlet og udviklet forløb til andre natur- og kulturtyper – og vi fortsætter med at indsamle og udvikle materialer til sø, å, kyst, hav, det åbne land – og byens rum.

Del dine ideer

Udeskole udvikler sig lige nu – og nye gode ideer til udeforløb og aktiviteter opstår over hele landet. Vi håber at den nye hjemmeside kan gøre det let at dele ideer til udeundervisning, så de nye ideer der opstår i Gedser, hurtigt kan bruges i Skagen

Udvikling i fællesskab

Vi håber også at kunne være med til at skabe og understøtte et fælleskab, som udvikler udeskole som pædagogisk ide sammen.

Hvordan kan du dele ideer

Hvis du har en ide som du vil dele, kan du gøre det via Idekortet. Her skriver du din aktivitet eller dit forløb ind i en formular, knytter den til et sted på kortet – og sender det til os. Så vil ideen optræde på kortet og kan bruges lokalt. Hvis din ide kan bruges generelt, vil vi redigere den og lægge den ind i det store materiale, som bruges nationalt.

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.