Naturvejleder: Vandkalven

Vandkalven er Naturstyrelsen Nordsjællands naturbase ved Asserbo Slotsruin i Tisvilde Hegn- Basen kan bruges med og uden naturvejledning.

Vandkalven, som ligger i Tisvilde Hegn, er en base for naturvejledning. Den har grillpladser og en primitiv overnatningsplads.

Vandkalven er en naturformidlingsbase i en gammel lergrav, som ligger tæt på Asserbo slotsruin. Der er en stor madpakkehytte med 30 siddepladser. Der findes en skurvogn med en del feltudstyr f.eks. net, lupper, bestemmelsesduge mv. som kan bruges til udeskole-undervisning. Der er vand og toilet på pladsen.

Vandkalven tilbyder udeskoleundervisning i skovsøens liv, skovens økologi og dyreliv, grøn sløjd og naturfitness, men kan også tilrette forløb efter ønske.

Vandkalven ligger i Tisvilde Hegn ca. 500 m øst for Asserbo Slotsruin (som vi har angivet adressen på). Buslinie 319 stopper ved Tvedelindsvej. Her fra er der ca. 1 km´s gang.

Institution

Vandkalven, Naturstyrelsen Nordsjælland
Bisp Absalons Vej 28
3300 Frederiksværk
2321 5316
ctje@nst.dk

Kontaktperson

Christian Thinggaard Jensen, skovløber
2321 5316
ctje@nst.dk