Årstidshjulet

Hvad kan i lave i naturen lige nu? Og om tre måneder? Et idé- og planlægningsværktøj for udeskole året rundt.

Leksikon

I Leksikon kan du finde viden om skov, natur, dyr, planter og meget andet

Ugens artikel

Find andre artikler i leksikonet

Almanak

  • 12. juni 2021

    På marker og enge kan du støde på ”gøgespyt” på græs og planter. Det skyldes skumcikadens nymfe, der sidder med hovedet nedad og suger saft fra planten. Fra bagkroppen udskiller den en voksholdig væske, som den pumper luft igennem, så det bobler op til skum. Det beskytter mod udtørring og fjender.

  • 13. juni 2021

    I rene søer og vandløb kan du finde vårfluernes larver. Hver art bygger sig et karakteristisk hus af sammenkittede sandkorn, kviste, bladstykker, sten – eller endda små beboede sneglehuse.

  • 14. juni 2021

    Grøftekanterne blomstrer med markens og engens blomster. Vejbred, smørblomster, musevikke, valmue, storkenæb og kløver er nogle af dem. Grøftekanterne er vigtige levesteder og spredningskorridorer for mange dyr, da de forbinder andre naturtyper.

Facebook