Leg med fødekæder og fødenet

En klassisk leg som viser, hvordan alle vi levende væsner hænger sammen. En leg om økologi.

Edderkoppespind.

Kort om legen

Her er en klassisk leg, som viser, hvordan alle levende organismer i naturen er knyttet sammen i et netværk – et fødenet. Legen kræver en voksen leder eller lærer. Leg legen i forbindelse med, at I undersøger fødekæder i naturen.
 
Lidt om fødekæder
En fødekæde består ofte af flere led, fx:
 • Planter, der laver fotosyntese – og på den måde kan høste solens energi.
 • Planteædere, som lever af planterne.
 • Rovdyr, som lever af andre dyr
 • Nedbrydere, som lever af døde dyr og planter
I en fødekæde, vil der oftest være en masse planter, færre planteædere – og færrest rovdyr.
 
Lidt om fødenet
Et fødenet er et netværk af fødekæder i et økosystem. I et fødenet er dyr og planter og andre organismer afhængige af hinanden. I legen her, kan I undersøge hvordan.
 
egern_2_0.png
Egernet spiser nødder. Foto: NaturGrafik.dk.
 

Sådan gør I

Byg fødenettet op
Legen her skal ledes. Her er et eksempel på hvordan:
 • Stil jer i en rundkreds.
 • Lederen siger fx: Hvem kan nævne en plante, som vokser her?
 • Skovsyre, siger en elev.
 • Godt, du er skovsyre, siger lederen og giver skovsyren en ende af garnet. Og hvem spiser skovsyre?
 • Det gør haren, siger en anden elev.
 • Så er du en hare, siger lederen – og kaster garnnøglet over til haren.
 • Hvem spiser haren? spørger lederen.
 • Det gør ræven, siger en tredje – og haren kaster garnnøglet over til hende.
 • Hvem spiser så ræven, spørger lederen.
 • Hmm, måske regnorm, hvis ræven er død, siger en fjerde elev – og så kastes garnnøglet derover.
Lige så stille spindes et netværk, som knytter alle eleverne og deres organismer sammen. Et fødenet. Lederen fortæller lidt om hvert led. Også mindre levende faktorer, som jordbunden, vandet eller luften, kan bringes ind i legen og netværket.
 
Afhængighed i fødenettet
Lederen kan vise, hvad der sker, hvis et led i netværket pludselig forsvinder ud. Hvad sker der, hvis vi fælder et træ – så det rykker i trådene – hvordan påvirker det de andre i netværket? Og hvis alle de i netværket, som blev påvirket af træet som faldt rykker i deres del af snoren – hvor mange bliver så påvirket.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Natur/Teknik, Biologi
Sted:Kyst og hav, Sø og å, Skov, Åbent land
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

Et garnnøgle
En leder

Tid

1/2 time

Undervisningsmål

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan ...

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.
 
 
Støtte: Forløbet er udviklet under Kærehaveprojektet og støttet af Nordea-fonden og Landdistriktsmidler (Eu og Fødevarerministeriet). Forløbet er også en del af Naturfag i Naturen, som er støttet af Aage V. Jensens Fonde.