Snit og flet en kurv til at hænge op

Her kan du se, hvordan du laver en kurv til at hænge op i loftet.

Sav toppen af et gammelt juletræ.

Sådan gør du

Sav stammen over lige under den grenkrans du skal bruge og 10-25 cm over grenkransen.

Sav sidegrenene af så de er omkring 10 cm lange.

Snit barken af.

Bor et hul øverst på stammen og træk snoren gennem hullet.

Flet f.eks. med pil rundt om grenkransen. Start indefra. Først over grenen, så under den næste. Når der er 15 cm tilbage af pilegrenen, tager du en ny pilegren og fletter videre med to, indtil den første gren er brugt op. Flet så videre med en gren. Sådan fortsætter du til kurven er bred nok.

Slut af med at låse pilegrenen fast ved at trække den ind bag sidste omgang pilegren.

Hæng knagen op i en krog i loftet.

Tips!
Du kan også lave kurve med flere etager. Du skal blot bruge en gren med flere rækker grenkranse på.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Sløjd
Sted:Skov, By og kultur
Årstid:Vinter

Grej

  • En grenkrens fra et grantræ med et ulige antal sidegrene (f.eks. fra et juletræ)
  • dolk
  • sav
  • bor og boremaskine
  • snor til ophængning (f.eks. sejlgarn eller en lædersnor)
  • pil, trærødder, tykt sejlgarn eller bambus til at flette med

Tid

2 timer

Undervisningsmål

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan ...

Alle kan bruge ideen her - børn, unge, voksne og gamle. Hvis du er lærer, kan du bruge ideen i skolen, men du må selv tænke den ind i dit fag.

Kolofon

Forfatter: Eva Skytte, naturvejleder i Dansk Skovforening + Skoven i Skolen
Tegninger: Eva Wulff.
Redaktør: Malene Bendix.