Børn og Træer

Plant træer - og følg dem i n/t fra 1. til 6. klasse med udeundervisning tre-fire gange om året. Find Skoven i Skolens grundbog som 23 forløb, gratis pdf eller bog.

Plant træer - og lær natur/teknologi

Natur/teknologi i naturen

Børn og Træer er Skoven i Skolens grundbog til natur/teknologi i naturen. Materialet flytter en del af undervisningen ud i det fri og giver eleverne mulighed for at udforske skoven og træet. Grundiden er enkel: Eleverne planter et træ i 1. klasse og følger det gennem hele natur-teknik forløbet med undervisning ude tre-fire gange om året. Bøgerne kan også bruges uden træplantning.

Du kan finde Børn og Træer her i form af:

 • 23 kapitler lagt ud som selvstændige forløb
 • Bøger som gratis pdf-filer
 • Bøger på papir
bt-kap12_0.jpg
Temaer
Børn og Træer består af 23 kapitler, som behandler 23 centrale temaer i natur/teknologi. De kan bruges uafhængigt eller i sammenhæng. Du kan finde kapitlerne her som selvstændige forløb - med elevark som eleverne selv kan læse og kopiark til brug i klassen og i naturen.

For 1. - 3. klasse:

For 4. - 6. klasse
Natur/teknik + dansk og matematik i skoven
Børn og Træer tager udgangspunkt i skoven, men kommer bredt rundt om faget natur/teknologi. Samtidig inddrages dansk og matematik som værktøjsfag. Bøgerne indeholder et væld af ideer til en undervisning, der kobler inde og ude.
 
bt-kap17_0.jpg

Billige bøger - og gratis PDF

I 2012 overtog Skoven i Skolen restlageret af Børn og Træer-bøger fra Forlaget Alinea. Vi sælger bøgerne billigt, så længe lager haves. Se priser nedenfor. Oven i prisen skal lægges moms + porto + 100 kr. i ekspeditionsgebyr - for det tager tid at pakke og fakturere.
 
3 bøger
Børn og Træer består af:
  Begge elevbøger er flergangsbøger med viden formidlet for børn og fine tegninger. Bøgerne kan suppleres med materialer på www.skoven-i-skolen.dk.
   
  Priser
  • Lærervejledning: Pris 120 kr.
  • Elevbog for 1. - 3. klasse. Pris 30 kr.
  • Elevbog for 4. - 6. klasse. Pris 30 kr.
  • Oven i den samlede pris for bøgerne skal lægges 50 kr. i ekspedition + moms + porto.
  Bestilling
  Du kan bestille bøgerne på info@skoven-i-skolen.dk eller hos Skoven i Skolen, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C, Tlf.: 3324 4266. Husk ved bestilling at angive navn, adresse - og EAN nummer, hvis du bestiller fra en offentlig institution.

  bt-kap14_0.jpg
   

  Anmeldelse

  Børn og Træer blev anmeldt i marts 2007 i Folkeskolen. Du kan læse anmeldelsen her:
   
  Anmeldelse af Børn og Træer 1.-3.klasse og 4.-6. klasse
   
  Anmeldt af: Steen Ehlers for bladet "Folkeskolen" på www.folkeskolen.dk marts 2007
   
  I mange undervisningsmaterialer til natur/teknik er det ambitionen at dække et helt års undervisning med én og samme elevbog - der så også på hvert klassetrin præsenterer en bred vifte af fagets forskellige emner.
   
  I dette materiale er det et bærende princip, at eleverne faktisk kan beskæftige sig med samme overordnede tema en hel bog igennem og således komme i dybden gennem lang tids arbejde med "Børn og Træer".
   
  De to elevbøger er beregnet for 1.-3., henholdsvis 4.-6. klassetrin. Tegninger og fotos balancerer fint med den overskuelige tekst; indholdssiden byder på en sober behandling af mange emner, og der er som lovet i lærervejledningen noget (meget!) for både "hånd og ånd": Vi bruger træ, små dyr i skoven, træer og fugle, træer og fotosyntese - for blot at nævne nogle få overskrifter. Over hundrede kopiark tjener til uddybning af fagligheden, ligesom der på hver side i bøgerne er angivet en kode, så man på nettet kan søge endnu flere oplysninger.
   
  Det kribler - ikke bare i skovbunden, men formentlig også i fingrene på mange lærere, der nok har haft lysten og interessen, men måske ikke den faglige ballast til at gøre turen i skoven med ungerne til andet og mere end netop en skovtur. Det sidste skub kan den endnu tøvende få af en fyldig lærervejledning. Her kunne de indledende begrundelser for udeundervisning, med den ikke ualmindelige sammenblanding af "læringsstil" og "intelligens", sagtens have været udeladt. For dette materiale må da nærmest sælge sig selv?
   
  Om materialet 
  Forfatter: Malene Bendix, Arne Bjerrum og Steen Erik Nielsen
  Børn og træer 1.-3. klasse: 28 sider, 141,25 kroner. Klassesæt, 25 stk: 3.037,50 kroner Børn og træer 4.-6. klasse: 44 sider, 141,25 kroner. Klassesæt, 25 stk: 3.037,50 kroner Lærervejledning: 272 sider, 1.012,50 kroner
  Serie: Skoven i Skolen
  Forlag: Alinea

  bt-kap6_0.jpg

  Gratis træer

  Skoler kan kontakte Naturstyrelsens lokale enheder og høre om mulighederne for at få lov at plante træer i forbindelse med skovrejsning på Naturstyrelsens arealer. Det er forskelligt hvor meget skovrejsning, der finder sted i de forskellige enheder. Men spørg den lokale enhed om mulighederne for at finde træer, arealer til træplantning og evt. hjælp til plantning fra naturvejledere eller skovfogeder.
   
   
  Hvis I ønsker at plante på andre arealer, skal skolen selv få fat på træerne. Køb i en planteskole, få af kommunen - eller dyrk selv små træer fra frø. Det kan være, at Skoven i Skolen igen får mulighed for at dele træer ud i forbindelse med Genplant Planeten 2015, 16 og 17.
   
   bt-kap19_0.jpg
   

  Hvorfor planter vi træer

  Folketinget besluttede i 1989, at vi skal fordoble det danske skovareal fra cirka 11 til cirka 22 procent i løbet af en trægeneration. Årsagerne er mange - her er i kort form en række gode grunde:
  • Træer giver glæde, viden, sundhed og miljø til børn og voksne
  • Træer giver plads til mange forskellige dyr og planter
  • Træer beskytter grundvandet
  • Træer renser luften
  • Træer optager CO2 og modvirker klimaforandringer
  • Træer modvirker jorderosion
  • Træer giver træ til huse, møbler og papir
  • Træer giver brænde og varme
  • Træ er en CO2-neutral energikilde

  Hvem, hvad, hvor

  Fag:Natur/Teknik
  Klasse:0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse
  Sted:Skov, By og kultur
  Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

  Grej

  Bøger.

  Tid

  Børn og Træer kan bruges fra 1. - 6. klasse. Der er ideer til udeundervisning 3 - 4 gange om året.

  Undervisningsmål

  Fælles Mål i natur/teknik består bl.a. af Trinmål efter 2. klasse, 4. klasse...

  Fælles Mål i natur/teknik består bl.a. af Trinmål efter 2. klasse, 4. klasse og 6. klasse. Nedenstående matricer giver et overblik over hvilke Trinmål der arbejdes med i de 22 kapitler i Børn og Træer.

  Børn og Træer strækker sig over hele natur/teknikforløbet fra 1. klasse til 6. klasse. Hvert år arbejdes ude 3 – 4 gange.
   
  Dreng planter
   
  Hvad lærer man af at plante et træ - og følge det gennem 6 års natur-teknik i naturen, med ekskursioner ud i verden 3 - 4 gange om året? Foto: Malene Bendix.


  Trinmål efter 2. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
   
  Den nære omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  1: Lær træerne
  at kende
  2: Plant et træ
  3: Træ-ernes
  frø og frugter
  4: Hold varmen
  i vinter-
  skoven
  5: Små dyr 
  i skoven
  6: Vi bruger 
  træ
  7: Bål, kniv
  og færdsel i skoven
  Sortere materialer
  og stoffer efter
  egne kriterier og
  enkle givne kriterier 
  X   X   X X X
  Demonstrere
  ændringer af s
  toffer og materialer,
  bl.a. smeltning og
  opløsning
        X   X X
  Beskrive
  lokalområdet
  for andre
  (X) (X) (X) (X) (X)   (X)
  Undersøge
  hverdags-
  fænomener,
  hverunder farver,
  lys og tyngdekraft
  X (X) X X     X
  Beskrive udvalgte
  dyr og planter
  X X X X X    
  Kende de natur-
  områder, hvor
  navngivne planter
  og dyr lever
  X X X X X   X
  Kende menneskets
  sanser
  X (X) (X) (X) (X) (X) (X)
  Undersøge enkle
  kropsfuntioner,
  hverunder
  bevægeapperatet
  X (X) (X) X (X) (X) (X)
  Give eksempler på
  forhold, der har
  betydning for
  deres egen
  sundhed, her-
  under søvn, mad
  og trivsel
  X   X X     X
  Anvende vigtige
  regler for god
  hygiejne
               
  Kende forhold,
  der karakteri-
  serer de
  forskellige
  årstider
  X X X X X    
  Undersøge
  enkle forhold
  vedrørende
  vejret
  (X)* (X)* (X)* (X)* (X)*   (X)*
        
  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
   
   
  Den fjerne omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  1: Lær
  træerne
  at kende
  2: Plant et træ
  3: Træ-
  ernes
  frø og frugter
  4: Hold
  varmen
  i vinter-skoven
  5: Små
  dyr i skoven
  6: Vi
  bruger træ
  7: Bål, kniv
  og færdsel i skoven
  Fortælle,
  hvordan dyr
  præsenteres
  i medierne
        (X) (X)    
  Kende dyr
  og planter
  fra forskellige
  naturområder
  X X X X X   (X)
  Fortælle om
  årstider, sol
  og måne samt
  ændringer i
  længde på
  dag og nat
  (X) (X) (X) (X) (X)   (X)
   
       

  Menneskets samspil med naturen
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  1: Lær
  træerne
  at kende
  2: Plant et træ
  3: Træ-
  ernes
  frø og frugter
  4: Hold
  varmen
  i vinter-skoven
  5: Små
  dyr i skoven
  6: Vi
  bruger træ
  7: Bål, kniv
  og færdsel i
  skoven
  Tage hensyn
  til planter, dyr
  og natur og
  vise det
  gennem egen
  adfærd
  X X X X X   X
  Give eksempler
  på livsnødven-
  dige ressourcer,
  der indgår i
  deres dagligdag
    X   X   X X
  Fortælle om,
  hvordan
  samfundet
  håndterer
  nødvendige
  ressourcer,
  herunder
  vand og affald
            X  
   


  Arbejdsmåder og tankegange
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:
   
   
  1: Lær
  træerne
  at kende
  2: Plant et træ
  3: Træ-
  ernes
  frø og frugter
  4: Hold
  varmen
  i vinter-skoven
  5: Små
  dyr i skoven
  6: Vi
  bruger træ
  7: Bål, kniv
  og færdsel i
  skoven
  Stille enkle
  spørgsmål
  og forudsige
  forløb ud fra
  iagttagelser,
  oplevelser
  og mindre
  undersøgelser
  X X X X X X X
  Udføre enkle
  forsøg og
  eksperimenter
  i klassen,
  laboratoriet,
  naturen og
  lokalsamfundet
  X X X X X X X
  Beskrive enkle
  fænomener,
  bl.a. et frøs
  spiring og lys
  i en pære
  X X X X X X X
  Bygge enkle
  modeller af
  konkrete
  genstande
            X X
  Anvende
  enkelt udstyr,
  herunder
  termometer,
  lup og ketcher
  X* * X* X* X*   *
  Bruge værktøj
  som hammer og s
  kruetrækker
    X   X X X X
  Indsamle,
  ordne og
  kategorisere
  efter enkle
  iagttagelser
  X (X) X (X) X (X)  
  Kende vigtige
  navne og enkle
  grundlæggende
  faglige begreber 
  X X X X X X X
  Formidle egne
  resultater og
  erfaringer, bl.a.
  gennem tegning,
  fortælling og
  dramatisering
  X X X X X X X
  Indtaste og
  ordne enkle
  data
      X   X    

  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber. 
   
   

  Trinmål efter 4. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
   
   
  Den nære omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  8: Dyr og
  dyrespor i
  skoven
  9: Lav papir
  10: Træernes
  blomster
  11: Træer,
  blade og
  mangfoldighed
  12: Fæld et træ
  og se på ved 
  13: Træer
  om vinteren 
  14: Se på blomster
  Ordne
  materialer
  og stoffer
  efter faglige
  kriterier
  X   X X X X X
  Beskrive
  fænomener
  som lys, lyd
  og bevægelse
  (X)   (X) (X) (X) (X) (X)
  Skelne mellem,
  om resultatet af
  en forandrings-
  proces er
  endelig eller
  reversibel
  (X) (X) (X) (X) X (X) (X)
  Beskrive hverdags-
  fænomener,
  herunder
  elektricitet og
  magnetisme
               
  Redegøre for
  karakteristiske
  træk ved lokal-
  området, som
  det fremtræder
  i dag
  X   X X X X X
  Redegøre for,
  hvorledes lokal-
  området har
  ændret sig
        X      
  Beskrive planter
  og dyr samt
  deres levesteder
  X   X X X X X
  Redegøre for
  sammenhængen
  mellem planter
  og dyrs bygning,
  form, funktion
  og levested
  X   X X X X X
  Fortælle om
  menneskets sanser
  og kropsfunktioner,
  bl.a. åndedræt og
  fordøjelsessystem
  (X)       (X)    
  Beskrive enkle,
  vigtige regler
  for sund levevis
  (X)   (X) (X) (X) (X) (X)
  Bruge enkle
  fagudtryk i
  beskrivelsen af vejriagttagelser 
  (X)*   (X)* (X)* (X)* (X)* (X)*
  Anvende enkle
  måleinstrumenter
  til undersøgelse
  af vejret
  (X)*   (X)* (X)* (X)* (X)* (X)*
   
  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
   
   
  Den fjerne omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  8: Dyr og
  dyrespor i
  skoven
  9: Lav papir
  10: Træernes
  blomster
  11: Træer,
  blade og
  mangfoldighed
  12: Fæld et træ
  og se på ved 
  13: Træer
  om vinteren
  14: Se på blomster
  Beskrive
  menneskers
  levevilkår i
  andre kulturer
  set i forhold
  til egne leve-
  vilkår
               
  Give eksempler
  på, hvordan
  naturkatastrofer
  indvirker på
  planter, dyr
  og menneskers
  levevilkår
        X      
  Give eksempler
  på, hvordan
  medier formidler
  viden om
  naturen
  (X)   (X) (X)   (X) (X)
  Beskrive dyr
  og planter fra
  forskellige
  naturområder
  X   X X X X X
  Give eksempler
  på menneskers
  levevilkår forskellige
  steder på jorden
               
  Kende
  forskellige
  landskabstyper
  X   X X X X X
  Kende alment
  geografisk
  navnestof fra
  regioner og
  stater i vores
  egen del af
  verden
               
  Kende
  geografiske
  forhold, der er
  karakteristiske
  for udvalgte
  regioner og s
  tater i vores
  egen verdensdel
               
  Kende månens
  bevægelser
  omkring jorden
  og jordens
  bevægelse
  omkring solen
  og forbinde
  dette med
  oplevede
  dagligdags
  fænomener
  (X)   (X) (X) (X) (X) (X)
  Give eksempler på, hvordan organismer opfylder deres livsbetingelser forskellige steder på jorden X   X X X X X

   

  Menneskets samspil med naturen
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
   
   
  8: Dyr og
  dyrespor i
  skoven
  9: Lav papir
  10: Træernes
  blomster
  11: Træer,
  blade og
  mangfoldighed
  12: Fæld et træ
  og se på ved 
  13: Træer
  om vinteren
  14: Se på blomster
  Give eksempler
  på natur-
  anvendelse og
  naturbevarelse
  lokalt og globalt
        X X    
  Give eksempler
  på samfundets
  anvendelse og
  udnyttelse af
  teknik
    X   X X    
  Beskrive forskelle
  og ligheder på
  redskaber og
  apparaters
  udformning og
  anvendelse til
  forskellige tider
    X     X    
   
   
  Arbejdsmåder og tankegange
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  8: Dyr og
  dyrespor i
  skoven
  9: Lav papir
  10: Træernes
  blomster
  11: Træer,
  blade og
  mangfoldighed
  12: Fæld et træ
  og se på ved
  13: Træer
  om vinteren
  14: Se på blomster
  Stille spørgsmål
  og fremsætte
  hypoteser på
  baggrund af
  iagttagelser,
  oplevelser
  og mindre
  undersøgelser
  X X X X X X X
  Gennemføre og
  beskrive enkle
  undersøgelser
  og eksperimenter
  X X X X X X X
  Vælge mellem og
  arbejde med
  forskellige
  undersøgelses-
  metoder
  X   X X X X X
  Bygge modeller
  og enkle apparater
          X    
  Anvende udstyr,
  bl.a. kort og
  globus
  (X)   (X) (X) (X) (X) (X)
  Kategorisere
  resultater af
  undersøgelser
  X   X X   X X
  Benytte navne-
  stof, fagudtryk
  og enkelt fagsprog
  X X X X X X X
  Formidle egne
  undersøgelser
  og eksperimenter,
  bl.a. gennem
  tekst, grafisk
  fremstilling,
  foredrag og
  dramatisering
  X X X X X X X
  Opsamle og
  ordne enkle data
  og informationer
  X   X X   X X
   
   

  Trinmål efter 6. klasse

  X: Kapitlet berører direkte punktets indhold
  (X): Kapitlet berører indirekte punktets indhold
   
   
  Den nære omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  15: Føde-
  kæder i
  skoven
  16: Træer
  og fugle
  17: Træer
  i kunst og
  eventyr
  18: Lev
  i skoven
  19: Træer
  og foto-
  syntese
  20: Design
  i træ
  21: Mere 
  skov i
  Danmark
  22: Plant
  træer for
  fremtiden
  23: Mål
  vejr
  Udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne       X   X      
  Give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen         X X      
  Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktions-processer fra hverdagen             X    
  Beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved lokal-området og sammenligne med områder, der har en anden struktur X X   X     X X  
  Beskrive og redegøre for, på hvilken måde lokalområdet har ændret sig X X   X     X X X
  Komme med forslag til, hvorledes lokalområdet kan udvikle sig X X   X     X X  
  Beskrive sammenhænge mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder fødekæder og økosystemer X X     X   X X X
  Sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning X X     X   X X X
  Diskutere forskellen på det levende og det ikke-levende (X) (X)     (X)     (X) (X)
  Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der påvirker disse, som kost og motion         (X)        
  Begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed         X        
  Sammenligne egne observationer med en vejrudsigt (X)* (X)*   (X)* (X)*       X
  Fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider (X) (X)   (X) (X)        
   
  *Sidste kapitel i "Børn og Træer" Lærerbogen og Elevbog 4. - 6. klasse er tænkt til brug for alle klassetrin. Det opfordrer klassen til at observere og måle regelmæssigt på vejret med enkle måleredskaber.
   
   
  Den fjerne omverden
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  15: Føde-
  kæder i
  skoven
  16: Træer
  og fugle
  17: Træer
  i kunst og
  eventyr
  18: Lev
  i skoven
  19: Træer
  og foto-
  syntese
  20: Design
  i træ
  21: Mere 
  skov i
  Danmark
  22: Plant
  træer for
  fremtiden
  23: Mål
  vejr
  Redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne forhold (X) (X) (X) (X)     X   X
  Redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig (X) (X) (X) (X)     X   X
  Redegøre for årsager til naturkatastrofers opståen             X    
  Forholde sig til mediernes fremstilling om naturfaglige forhold ud fra egen viden X X     X   X X X
  Redegøre for, hvorledes naturkatastrofer indvirker på dyr og menneskers levevilkår (X) (X)     (X)   X    
  Beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige levevilkår X X   X X   X X X
  Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden                  
  Knytte sammenhænge mellem oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer       X          
  Sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for mennesker, dyr og planter             (X)    
  Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele                  
  Sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele             (X)    
  Kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, årstider, klimaforskelle, tidevand                  
  Kende hovedtræk af jordens og livets udvikling                  
  Beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og naturlig udvælgelse (X) (X)   (X) (X)   (X) (X) (X)
   

   
  Menneskets samspil med naturen
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  15: Føde-
  kæder i
  skoven
  16: Træer
  og fugle
  17: Træer
  i kunst og
  eventyr
  18: Lev
  i skoven
  19: Træer
  og foto-
  syntese
  20: Design
  i træ
  21: Mere 
  skov i
  Danmark
  22: Plant
  træer for
  fremtiden
  23: Mål
  vejr
  Kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen (X) (X)   (X) (X)        
  Redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil             X X  
  Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkår X     X X   X X  
  Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening (X)           X    
  Give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår, herunder transport og landbrug             X    
  Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses. X           X    
   
   
  Arbejdsmåder og tankegange
   
  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
   
   
  15: Føde-
  kæder i
  skoven
  16: Træer
  og fugle
  17: Træer
  i kunst og
  eventyr
  18: Lev
  i skoven
  19: Træer
  og foto-
  syntese
  20: Design
  i træ
  21: Mere 
  skov i
  Danmark
  22: Plant
  træer for
  fremtiden
  23: Mål
  vejr
  Stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelser X X X   X X X X X
  Planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakter X X     X   X X X
  Sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler, bl.a. om opløsning, fordampning og magnetisme X X     X     X X
  Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt   (X)   (X)   X     (X)
  Vælge og benytte relevant udstyr X X   X X X   X X
  Bruge relevante hjælpemidler som mikroskop og indikatorer         X        

  Opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter
  X X X   X X X X X
  Benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber X X X X X X X X X
  Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering X X X (X) X X X X X
  Give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre steder fra X X     X X X   X
  Opsamle, ordne og formidle data og informationer X X X X X X X X X
   
   

  Kolofon

  Børn og Træer er skrevet af Malene Bendix, Arne Bjerrum og Steen Erik Nielsen. De er illustreret af Eva Wulff.

  Du kan bestille bøgerne på info@skoven-i-skolen.dk.